แจกไฟล์เว็บ codeigniter.in.th สำหรับผู้ที่ต้องการเว็บตัวอย่าง


ผมเห็นว่ามีหลายคนที่สนใจในการพัฒนาเว็บด้วย codeigniter แต่ยังไม่มีแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์และจัดโครงสร้างภายในเว็บ เลยเอา code ของเว็บนี้เหละมาให้ดาวน์โหลดไปดูกันเป็นตัวอย่างไปเลย

คุณสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่