ผู้สนับสนุน โปรแกรมขายหน้าร้าน พัฒนาโดย Codeigniter จากอีซี่ซอฟต์


Codeigniter ถูกสร้างและพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี ได้ถูกใช้งานในระบบต่างๆ ตั้งแต่โปรเจคขนาดเล็ก จนถึงระบบของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ด้วยความสามารถที่หลากหลายและการใช้งานที่ง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง ของ Codeigniter ทำให้มีผู้พัฒนาให้ความไว้วางใจ ใช้งานไปอย่างแพร่หลายในสากล ในประเทศไทยเว็บไซต์และระบบให้บริการต่างๆ ก็ได้ใช้ในการพัฒนาโดยแพร่หลาย โดยงานพัฒนาโปรเจคขนาดใหญ่ของบริษัทซอฟ์ตแวร์ นิยมใช้ Codeigniter ในการพัฒนาระบบเพราะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่าย หาโปรแกรมเมอร์มาพัฒนาได้ง่าย และมีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน ง่ายต่อความเข้าใจและแก้ไข

ตัวอย่างการพัฒนาระบบจากผู้ให้การสนับสนุนของเรา จากอีซี่ซอฟต์ ได้พัฒนา โปรแกรมร้านมินิมาร์ท โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายสินค้า เติมเงินมือถือออนไลน์ และระบบต่างๆ บนโครงสร้างของ Codeigniter ทั้งหมด โดยสร้างเป็นระบบ cloud software online ที่เป็นระบบออนไลน์แท้ๆ 100% โดยระบบพัฒนาระบบ โปรแกรมขายสินค้า โดยใช้ปลักอินและเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างลงตัว ผู้พัฒนาโปรแกรมหากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา php เข้าใจโครงสร้าง Codeigniter พอเข้าใจแล้ว เราก็สามารถนำไปพัฒนาระบบต่างๆ ได้โดยไร้ขีดจำกัด หากผู้พัฒนาตามทันเทคโนโลยีและเข้าใจการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบงานที่เราต้องการก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานและความทันสมัยของระบบที่เราทำการพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด โปรแกรมขายหน้าร้าน เป็นโปรแกรมขายสินค้าสำเร็จรูป สามารถประยุกต์ใช้กับการขายแบบต่างๆได้ โปรแกรมใช้งานง่ายสะดวกสบาย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพียงแค่สมัครสมาชิกคุณก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้ทันที โปรแกรมสามารถรองรับกับข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรายังพัฒนาระบบ เติมเงินมือถือออนไลน์ ด้วยโครงสร้างมาตราฐานของ Codeigniter ทำให้ระบบความปลอดภัยนั้นสูงอยู่แล้ว จึงง่ายต่อพัฒนาและรักษาความปลอดภัย ใช้ทรัพยากรข้อนข้างคุ้มค่า ทั้งหมดของอีซี่ซอฟต์เป็นการพัฒนาโดยผสมผสานระหว่าง php, Javascrpt, XML ร่วมกับภาษาพื้นฐานต่างๆ ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่การพัฒนาโดยใช้ Codeigniter ก็สามารถทำได้อย่างลงตัว และสามารถตอบสนองต่อปลักอินและเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

เนื่องจาก Codeigniter มีความสามารถที่หลากหลายมาก ทาง Codeigniter.in.th เองก็ยังไม่เคยใช้ความสามารถทุกด้าน หากท่านมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของสมาชิกคนอื่นๆและช่วยตอบคำถาม จะเป็นพระคุณอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือสังคม Codeigniter ของเรา ทางผมก็มีงานประจำในการพัฒนาระบบต่างๆ จึงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผู้ใช้งานคนอื่นๆ ได้มากนักจึงขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย