มองการณ์ไกลในโลกการตลาด4.0ในมุมมองการตลาดดิจิตอล


มองการณ์ไกลในโลกการตลาด4.0ในมุมมองการตลาดดิจิตอล


ในทุกๆวัน ทุกๆนาทีมีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่มากมายและหลากหลาย ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก SME ขนาดกลาง จนถึงขนาดใหญ่ที่เป็นองค์กรมหาชน แต่เป้าหมายที่เหมือนกันคือ จะต้องทำอย่างไรให้เจาะกลุ่มลูกค้าที่ตรงกลุ่ม สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางแก่คนทั่วไป เพราะเมื่อไรก็ตามที่การสร้างแบรนด์ของเรานั้นเป็นที่รู้จัก เราก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจต่างๆได้ การสร้างแบรนด์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์จึงทำให้ธุรกิจมีการเติบโตขึ้นในด้านที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและเป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่างๆแต่ก็อาจจะไม่ยั่งยืนมากนัก

หากเรานำการตลาดดิจิตอลมาใช้เพื่อทำให้การสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ส่งผลที่ยั่งยืนกับธุรกิจในแง่ของการติดอันดับหน้าแรกๆของ Google ก็จะยิ่งส่งผลดีและมีประสิทธิภาพที่ดีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ขั้นตอนของการผสมผสาน การสร้างแบรนด์ (Branding) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) และ การตลาดดิจิตอลในส่วนของ SEO (Digital Marketing, SEO) จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนของการตลาดยุค 4.0 เพราะเมื่อเรามีการสร้างแบรนด์ และแจ้งประชาสัมพันธ์ในสื่อรับรู้ การติดอันดับการสืบค้นใน Google จึงเป็นผลที่ตามมาว่าเราได้ดำเนินการในด้านการตลาดดิจิตอลในขั้นตอนแรกที่มีประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์

โพสเมื่อ : 2018-09-27 17:33:22 | 9 เดือน , 3 สัปดาห์ , 1 ชั่วโมง ผ่านมา

== ยังไม่มีสมาชิกตอบกระทู้นี้ ==


เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ