ขอ code ตัวอย่าง การ upload ไฟล์ pdf และ code การเปิดไฟล์ pdf ที่ีupload ด้วยครับ


ขอ code ตัวอย่าง การ upload ไฟล์ pdf และ code การเปิดไฟล์ pdf ที่ีupload ด้วยครับโพสเมื่อ : 2013-12-06 11:00:16 | 5 ปี , 2 เดือน , 2 สัปดาห์ , 4 วัน , 9 ชั่วโมง ผ่านมา

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2013-12-09 02:17:29 | 5 ปี , 2 เดือน , 2 สัปดาห์ , 1 วัน, 18 ชั่วโมง ผ่านมา

if ($_FILES != "") {
$mypath = 'assets/upload/project_budget/';

$tempFile = $_FILES['fileUpload']['tmp_name'];
$targetPath = $this->myfile->GetPhysicalFromURL() . $mypath;
$targetFile = str_replace('//', '/', $targetPath) . $_FILES['fileUpload']['name'];

$ext_file = explode(".", $_FILES['fileUpload']['name']);
$ext_file = $ext_file;

$timeVar = strtotime(date("H:i:s"));
$minutes = ((idate('H', $timeVar) * 60) + idate('i', $timeVar) + idate('s', $timeVar));

$file_name = $minutes . "." . $ext_file;

$targetFile = str_replace('//', '/', $targetPath) . $file_name;
move_uploaded_file($tempFile, $targetFile);
//@unlink($_FILES['fileToUpload']);

$data = array(
'oldfilename' => $_FILES['fileUpload']['name'],
'file_name' => $file_name,
);
}

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2013-12-09 02:19:31 | 5 ปี , 2 เดือน , 2 สัปดาห์ , 1 วัน, 18 ชั่วโมง ผ่านมา

Found cat didn't know what to call it. Found here exotic cat names http://allcatsnames.com/exotic-kitten-names full list of names for cats.

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2017-01-20 12:45:19 | 1 ปี, 9 เดือน , 3 สัปดาห์ , 4 วัน , 8 ชั่วโมง ผ่านมา

I would do anything for a girl who looks like this

<a href=http://mt.livecamfun.com/xtarc/609039/408/0/arg_tour=rex1/?mta=344021/><img>www.camsexcity.site/banner2.jpg</img></a>

Her free video's are amazing , made me cum superfast.

<a href=http://mt.livecamfun.com/xtarc/609039/408/0/arg_tour=rex1/?mta=344021/><img>www.camsexcity.site/banner2.jpg</img></a>

ลำดับ : 4 | ตอบเมื่อ : 2017-02-07 09:20:24 | 1 ปี, 9 เดือน , 1 สัปดาห์, 11 ชั่วโมง ผ่านมา

Do not take more than the recommended dose or take it more often than once daily, or as directed by your doctor. Smothering - insecure boyfriends tend to smother their girlfriends. However like everything else you need to exercise discretion when you are planning to buy from them.

<a href=http://custom.buyonpaper.com/about-us.html>About us | Professional Custom Writing Service</a>
<a href=http://custom.buyonpaper.com/apa-style-papers.html>APA Style Papers | Custom APA Essays, Research Papers, Term Papers, Thesis Papers</a>
<a href=http://custom.buyonpaper.com/graduate-papers.html>Graduate Papers | Graduate Essays, Term Papers, Research Papers, Thesis etc.</a>
<a href=http://custom.buyonpaper.com/professional-case-study-writers.html>Hiring Professional Case Study Writers Online starting at $10/page</a>


buy the introduction your fingers, rub 92 cubic inches, in buy place in company. Size dоеѕ matter еѕресіаllу whеn уоu аrе shopping online. Do you feel guilty and identify with poverty and failure?

ลำดับ : 5 | ตอบเมื่อ : 2017-02-13 00:05:20 | 1 ปี, 9 เดือน , 1 วัน, 20 ชั่วโมง ผ่านมา

Gejala dan Pencegahan serta Pengobatan kanker kandung kemih. Penyebabnya adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. kanker kandung kemih berkembang pada lapisan atau dinding kandung kemih dan kebanyakan diderita oleh kaum pria dibanding wanita.Kandung kemih adalah otot yang berongga, seperti balon yang mengumpulkan dan menyimpan urine. Urine dihasilkan oleh ginjal yang membersihkan darah dengan menyaring air dan sampah kemudian jadilah urine. Urine keluar dari ginjal melalui tabung (disebut ureter) menuju kandung kemih dan kemudian dikeluarkan (melalui uretra).Jenis – Jenis Kanker Kandung Kemih <a href="http://mamaeka.com/seputar-kanker-kandung-kemih/">Seputar Kanker Kandung Kemih </a>

ลำดับ : 6 | ตอบเมื่อ : 2017-03-03 00:07:21 | 1 ปี, 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 4 วัน , 20 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ