สอบถาม: การทำ selected ของ selectBox ใน CI3 ครับ


สอบถาม: การทำ selected ของ selectBox ใน CI3 ครับ


จากโค้ดนี้ ผมต้องการทำ selected ตอนแก้ไขอะครับ มีหลักการยังไงบ้างครับ ขอบคุณครับ
Controller
// SelectBox : อาคาร
$this->db->select('dmr_building_id,dmr_building_name');
$data['selectbox'] = $this->db->get('dmr_building');

--------------------------------------------------
view
<select name="dmr_building_id" class="form-control" >
<option selected="selected" value="-1"> --- กรุณาเลือกอาคาร --- </option>
<?php
foreach($selectbox->result() as $r)
echo "<option value=".$r->dmr_building_id. ">".$r->dmr_building_name."</option>";
?>
</select>

โพสเมื่อ : 2015-08-01 17:22:41 | 3 ปี , 9 เดือน , 6 วัน , 11 ชั่วโมง ผ่านมา
Controller
$data['rs'] = $this->db->get("tb_building")->result_array();
// load view
$this->load->view("building",$data);

// View
<select name='inBuiding'>
<option value=''>---เลือกข้อมูล---</option>
<?php
foreach($rs as $r){
echo "<option value='{$r['id']}'>{$r['building_name']}</option>";
}
?>
</select>

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2015-08-03 17:28:53 | 3 ปี , 9 เดือน , 4 วัน , 11 ชั่วโมง ผ่านมา

// Controller
$buildings = array('' => '');
$this->db->select('dmr_building_id,dmr_building_name');
$result = $this->db->get('dmr_building');
while ($row = $result->result()) {
$buildings = $row->dmr_building_name;
}

// View
echo form_dropdown('input_name', $buildings, $dmr_building_selected_id);

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2015-08-13 21:21:35 | 3 ปี , 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 1 วัน, 7 ชั่วโมง ผ่านมา

// Controller
$buildings = array('' => '');
$this->db->select('dmr_building_id,dmr_building_name');
$result = $this->db->get('dmr_building');
while ($row = $result->result()) {
$buildings = $row->dmr_building_name;
}

// View
echo form_dropdown('input_name', $buildings, $dmr_building_selected_id);

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2015-08-15 21:33:27 | 3 ปี , 8 เดือน , 2 สัปดาห์ , 6 วัน , 7 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ