มีปัญหาเรื่อง session ครับตรวจแล้วพบว่าสามารถ copy url ได้ ช่วยดู code ให้หน่อยครับ


มีปัญหาเรื่อง session ครับตรวจแล้วพบว่าสามารถ copy url ได้ ช่วยดู code ให้หน่อยครับ


code controller

function chkLogin()
{
$data['email']=$this->input->post('email');
$data['password']=$this->input->post('password');
$this->load->model('login_model');
$result=$this->login_model->checkLogin($data);
if(empty($result))
{
$this->load->view('login_error_view');
//redirect("/loginerror","refresh");
}else
{
$session_username=$this->session->set_userdata("SESS_USERNAME",$data['email']);
redirect("/main_controller","refresh");
}
}

code model

class Login_model extends CI_Model
{
function checkLogin($data)
{
$sql=$this->db->get_where("tb_user",array('email'=>$data['email'],'password'=>md5($data['password'])));
return $sql->num_rows();
}
}
ขอบคุณทุกคำตอบครับ

โพสเมื่อ : 2012-06-20 15:50:47 | 7 ปี , 3 สัปดาห์ , 7 ชั่วโมง ผ่านมา
session มันเช็คตรงใหนล่ะ ครับ ไม่เห็นมีเลย

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2012-06-21 15:46:13 | 7 ปี , 2 สัปดาห์ , 6 วัน , 7 ชั่วโมง ผ่านมา

session มันเช็คตรงใหนล่ะ ครับ ไม่เห็นมีเลย

ยังไงครับผมมือใหม่จริงๆ

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2012-06-21 22:08:25 | 7 ปี , 2 สัปดาห์ , 6 วัน ผ่านมา

copy url ยังไงหรอครับตัวอย่างหน่อย

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2012-06-22 12:25:48 | 7 ปี , 2 สัปดาห์ , 5 วัน , 10 ชั่วโมง ผ่านมา

ก็คือเข้าใช้งานระบบแล้ว copy url ไว้ จากนั้น logout แล้ววาง url ที่ copy ไว้ลงไป มันก็เปิดหน้าเดิมได้ ครับ

ลำดับ : 4 | ตอบเมื่อ : 2012-06-25 08:52:23 | 7 ปี , 2 สัปดาห์ , 2 วัน , 14 ชั่วโมง ผ่านมา

main_controller ได้มีการตรวจสอบการล็อคอินหรือปล่าครับ?

หรืออาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้ clear session หลังจากที่ทำการล็อคเอ้าท์ครับ

ลำดับ : 5 | ตอบเมื่อ : 2012-06-25 13:01:15 | 7 ปี , 2 สัปดาห์ , 2 วัน , 10 ชั่วโมง ผ่านมา

ใช่แล้วไม่ได้ $this->session->sess_destroy(); ตอนกดปุ่ม logout

ลำดับ : 6 | ตอบเมื่อ : 2012-06-25 13:25:46 | 7 ปี , 2 สัปดาห์ , 2 วัน , 9 ชั่วโมง ผ่านมา

ลองดู http://codeigniter.in.th/user_guide/libraries/sessions.html เนี่ยครับน่าจะช่วยได้เยอะ

ลำดับ : 7 | ตอบเมื่อ : 2012-06-25 13:26:33 | 7 ปี , 2 สัปดาห์ , 2 วัน , 9 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ