เราสามารถเรียกใช้งาน model หรือ controller ผ่านทาง view ได้ไหมครับ


เราสามารถเรียกใช้งาน model หรือ controller ผ่านทาง view ได้ไหมครับ


เราสามารถเรียกใช้งาน model หรือ controller ผ่านทาง view ได้ไหมครับ

ถ้าได้ต้องทำยังไง

ขอบคุณครับ

โพสเมื่อ : 2014-02-15 16:31:45 | 5 ปี , 3 เดือน , 4 วัน , 6 ชั่วโมง ผ่านมา
ในหน้า view ผมลองเรียกใช้งาน model ตามโค้ดด้านล่าง

$this->load->model('model_name');
$test = $this->model_name->method_name();

แล้วมันขึ้น error แบบนี้อะครับ
Fatal error: Call to undefined method Model_name::method_name() in C:\xampp\htdocs\zproject\application\views\model_name.php on line 4

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2014-02-15 17:59:39 | 5 ปี , 3 เดือน , 4 วัน , 5 ชั่วโมง ผ่านมา

model ต้องเรียนใน controller ครับ แล้วค่อยไปแสดงผลที่ view

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2014-02-16 12:09:53 | 5 ปี , 3 เดือน , 3 วัน , 10 ชั่วโมง ผ่านมา


มีวิธีที่สามารถเรียกใช้งาาน model ผ่าน view ได้ครับ

$this->load->Model('mymodel');
mymodel::showdata();
ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2014-02-26 17:00:56 | 5 ปี , 2 เดือน , 3 สัปดาห์ , 6 ชั่วโมง ผ่านมา

ในหน้า view ผมลองเรียกใช้งาน model ตามโค้ดด้านล่าง

$this->load->model('model_name');
$test = $this->model_name->method_name();

แล้วมันขึ้น error แบบนี้อะครับ
Fatal error: Call to undefined method Model_name::method_name() in C:\xampp\htdocs\zproject\application\views\model_name.php on line 4


$this->load->model('model_name');
$test = model_name::method_name();


ลำดับ : 4 | ตอบเมื่อ : 2014-02-26 17:03:08 | 5 ปี , 2 เดือน , 3 สัปดาห์ , 6 ชั่วโมง ผ่านมา

ได้ครับ
ต้องโหลด model ที่จะใช้ใน controller ที่เรียกใช้ view นั้นก่อนครับ

ลำดับ : 5 | ตอบเมื่อ : 2014-03-21 09:46:11 | 5 ปี , 1 เดือน, 3 สัปดาห์ , 5 วัน , 13 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ