ขอคำแนะนำการใช้ Model ครับ


ขอคำแนะนำการใช้ Model ครับ


คือผมเพิ่งหัดเขียนครับ โดยได้ดูคลิปจากในyoutube แล้วทำตามครับ โดยในคลิปอาจารย์สอนเข้าใจมากครับ แต่อาจารย์สอน insert update delete

โดยเขียนอยู่ใน Controller แต่ผมอยากจะเขียน โดยใช้ Model ด้วยครับ ถ้าผมจะเขียน insert update delete โดยใช้ Model+Controller

ผมจะต้องเขียนยังไงครับ ผมขอไฟล์ตัวอย่าง เพื่อศึกษาก็ได้ครับขอบคุณครับ

โพสเมื่อ : 2014-01-21 21:21:27 | 5 ปี , 3 เดือน , 3 สัปดาห์ , 5 วัน , 1 ชั่วโมง ผ่านมา
<?php
class Logs_model extends CI_Model{

function __construct()
{
parent::__construct();
}

function login($username)
{
if($this->company_check){
$data = array(
'username' => $username,
'doing' => 0,
'working' => 1,
'target' => $this->input->ip_address(),
'active' => 1
);
$this->db->set('add_date','now()',false);
$this->db->insert($this->config->item('logs'),$data);
}
}

function logout()
{
if($this->company_check){
$data = array(
'username' => $this->session->userdata('username'),
'doing' => 0,
'working' => 2,
'target' => $this->input->ip_address(),
'active' => 1
);
$this->db->set('add_date','now()',false);
$this->db->insert($this->config->item('logs'),$data);
}
}
}
?>
นี่เป็นตัวอย่าง ในการเขียน logs ครับ

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2014-01-23 15:58:59 | 5 ปี , 3 เดือน , 3 สัปดาห์ , 3 วัน , 6 ชั่วโมง ผ่านมา

ขอบคุณมากครับ

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2014-01-24 15:02:16 | 5 ปี , 3 เดือน , 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 7 ชั่วโมง ผ่านมา

For Insert
------------
@Controller
=======
public function add() {
$this->title = $this->input->post('title');
$this->detail = $this->input->post('detail');

$data_array = array(
'title' => $this->title,
'detail' => $this->detail
);

$this->news_model->addNews('news', $data_array);

}

@Model
=====

public function addNews($value1="", $value2="") {

$query = $this->db->insert($value1, $value2);
}

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2014-04-27 13:52:14 | 5 ปี , 2 สัปดาห์ , 8 ชั่วโมง ผ่านมา

For Update
-------------

@Controller
========
public function update() {
$this->id = $this->input->post('id');
$this->title = $this->input->post('title');
$this->detail = $this->input->post('detail');

$data_array = array(
'title' => $this->title,
'detail' => $this->detail
);

$this->news_model->UpdateNews('news',$this->id ,$data_array);

}

@Model
=====

public function UpdateNews($value1="", $value2="", $value3="") {

$query = $this->db->where('id', $value2)->update($value1, $value3);
}

ลำดับ : 4 | ตอบเมื่อ : 2014-04-27 13:56:40 | 5 ปี , 2 สัปดาห์ , 8 ชั่วโมง ผ่านมา

For Delete
------------

@Controller
========
public function del() {
$this->id = $this->input->post('id');

$this->news_model->DeleteNews('news',$this->id);

}

@Model
=====

public function DeleteNews($value1="", $value2="") {

$query = $this->db->where('id', $value2)->delete($value1);
}

เขียนแบบง่ายๆ แต่ก็ใช้ได้ผลดีครับ

ลำดับ : 5 | ตอบเมื่อ : 2014-04-27 14:01:23 | 5 ปี , 2 สัปดาห์ , 8 ชั่วโมง ผ่านมา

ลองเอาโค้ด ผมไปศึกษาดูได้ครับ

http://codeigniter.in.th/forum/php_function/618
คห. ที่ 4

ลำดับ : 6 | ตอบเมื่อ : 2014-05-08 09:17:47 | 5 ปี , 3 วัน , 13 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ