เชื่อมต่อกับ sql server แล้ว ขึ้น blank page


เชื่อมต่อกับ sql server แล้ว ขึ้น blank page


สวัสดีครับ ผมพึ่งเริ่มฝึกใช้ codeigniter แล้วปกติใช้ mysql เป็น database ตลอด แต่โปรเจคนี้โดน require ให้ใช้ sql server มาซึ่งผมเชื่อมต่อไม่เป็นเลย
เบื้องต้นผม ดาวน์โหลด sql server 2008 R2 มาจากนั้นก็ทำการ connect database และสร้าง database and table ขึ้นมาเรียบร้อย
จากนั้นผมก็เข้าไป config database.php ตามนี้ แต่ Error ครับ

$active_group = 'default';
$active_record = TRUE;

$db['default']['hostname'] = 'http://localhost/';
$db['default']['username'] = 'root';
$db['default']['password'] = 'root';
$db['default']['database'] = 'test';
$db['default']['dbdriver'] = 'mssql';
$db['default']['port'] = '81';
$db['default']['dbprefix'] = '';
$db['default']['pconnect'] = TRUE;
$db['default']['db_debug'] = FALSE;
$db['default']['cache_on'] = FALSE;
$db['default']['cachedir'] = '';
$db['default']['char_set'] = 'utf8';
$db['default']['dbcollat'] = 'utf8_general_ci';
$db['default']['swap_pre'] = '';
$db['default']['autoinit'] = TRUE;
$db['default']['stricton'] = FALSE;


ผมลองอ่านใน http://stackoverflow.com/ พบว่าให้ลองแนะนำให้เปลี่ยน $db['default']['dbdriver'] = 'mssql'; to $db['default']['dbdriver'] = 'sqlsrv'; แต่ก็ยัง Error อยู่

ใครสามารถเชื่อมต่อ SQL Server ได้ หรือมีคำแนะนำรบกวนหน่อยครับ

โพสเมื่อ : 2014-01-16 15:48:01 | 5 ปี , 1 เดือน, 3 วัน , 22 ชั่วโมง ผ่านมา
อยากเห็น error อ่ะครับ

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2014-01-21 11:36:38 | 5 ปี , 3 สัปดาห์ , 6 วัน , 2 ชั่วโมง ผ่านมา

เพิ่ม extension ใน php.ini ด้วย
extension=php_sqlsrv_54_ts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก apache
extension=php_pdo_sqlsrv_54_ts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก apache
extension=php_sqlsrv_54_nts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก iis
extension=php_pdo_sqlsrv_54_nts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก iis

แล้วก็ลง driver Microsoft SQL Server 2012 Native Client ด้วย เพราะ php จะ connect sql server ตรงๆไม่ได้ต้องมี driver ของ microsoft ด้วย
php เวอร์ชั่นใหม่ๆ จะสนับสนุน sqlsrv มากกว่า mssql นะครับ

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2014-03-21 17:45:14 | 4 ปี , 10 เดือน , 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 20 ชั่วโมง ผ่านมา

แนะนำให้ใช้ adodb ครับ

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2014-04-02 21:52:07 | 4 ปี , 10 เดือน , 1 สัปดาห์, 4 วัน , 16 ชั่วโมง ผ่านมา

ใช้ pdo เลยครับ

Model::

function __construct()
{
parent::__construct();
$this->connect();
}

private function connect(){
try
{
$this->pdo = new PDO('mssql:host=192.168.x.xx;dbname=databasename', 'username', 'password');
}
catch (PDOException $e)
{
echo "Error : ".$e->getMessage();
die();
}
}

ลำดับ : 4 | ตอบเมื่อ : 2014-07-19 14:29:07 | 4 ปี , 6 เดือน , 2 สัปดาห์ , 1 วัน, 23 ชั่วโมง ผ่านมา

เพิ่ม extension ใน php.ini ด้วย
extension=php_sqlsrv_54_ts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก apache
extension=php_pdo_sqlsrv_54_ts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก apache
extension=php_sqlsrv_54_nts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก iis
extension=php_pdo_sqlsrv_54_nts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก iis

แล้วก็ลง driver Microsoft SQL Server 2012 Native Client ด้วย เพราะ php จะ connect sql server ตรงๆไม่ได้ต้องมี driver ของ microsoft ด้วย
php เวอร์ชั่นใหม่ๆ จะสนับสนุน sqlsrv มากกว่า mssql นะครับ


ผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ ลองวิธีนี้ดูครับ เผื่อจะแก้ได้

ลำดับ : 5 | ตอบเมื่อ : 2014-08-20 15:07:21 | 4 ปี , 5 เดือน , 1 สัปดาห์, 4 วัน , 23 ชั่วโมง ผ่านมา

301 Moved Permanently
<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Click here!..</a>

ลำดับ : 6 | ตอบเมื่อ : 2017-08-25 11:02:22 | 1 ปี, 2 เดือน , 3 วัน , 3 ชั่วโมง ผ่านมา

Writing doctoral dissertation is a prerequisite before a PhD degree conferred to you. It usually entails conducting some form of research. Dissertation writing is therefore not among the simplest form of writing you will come across. Dissertation writing process will normally begin by selecting of a topic or a concept. The topic should be on a relevant field and that which would lead to development of new knowledge in the field. While selecting a topic for dissertation writing, ensures that your topic is simple, realistic and attainable. After you have decided on a topic, you need to embark on writing a dissertation proposal. A dissertation proposal is a detailed work plan that provides specific details on how your dissertation project will be conducted. The proposal should contain; an introduction of the topic, the problem statement of your dissertation, objectives, research questions and hypothesis of your study and research methods you plan on using. A proposal in dissertation writing should also contain a literature review. A literature review is a detailed analysis of what other authors have said about your topic of study. The dissertation proposal should also include a work schedule and a budget plan for your dissertation project. After writing your proposal the next step is the collection and analysis of data. There are many approaches for collecting and analyzing data and the choice of these will dependent on the study. Then next is the actual dissertation writing. Dissertation papers should contain all those details included in the proposals. It should also encompass chapters that present the results and finding of the study. Dissertation writing should follow specific structure and style of formatting. This again will vary depending on your study type, institution or field of study. This process of dissertation writing consumes a lot of time and requires a lot of expertise and experience. These sometimes present a challenge to many students when it comes to dissertation writing. We are now providing dissertation writing services. We are offering dissertation papers for a variety of academic fields including; history, sciences, business, psychology and literature among many others. We have highly experienced writers who are also experts in dissertation writing. These dissertation writers are all PhD graduates who have years of practice in writing and have never disappointed when it comes to writing dissertation papers. Our writers will ensure that all the standards for your dissertation writing are adhered to. Though some standard requirement will vary from one dissertation papers to the other, there are some dissertation writing standard requirements that apply to all dissertation papers. One of them is the use of correct language, sentences, spelling and punctuations. Errors committed in such areas my completely alter what you intended to communicate in your dissertations. Another requirement is that your dissertation papers should be original and plagiarism free. To ensure that our papers remain 100 percent original and non-plagiarized we have instructed our writers to always start the writing process from scratch. We also scan all our papers using plagiarism checking software before we hand them over to our client. When you purchase our dissertation writing services, you receive papers that are guaranteed to satisfy your individual needs. This is because all our dissertation papers are custom written which ensures that we are able to adhere to our customers' concerns and focus in meeting their expectations. Our dissertation writing services are also available at affordable prices.

ลำดับ : 7 | ตอบเมื่อ : 2017-10-03 09:45:33 | 1 ปี, 2 สัปดาห์ , 6 วัน , 4 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ