ผู้รู้แวะมาช่วย substr ใน groupby ให้ดูหน่อยคับ


ผู้รู้แวะมาช่วย substr ใน groupby ให้ดูหน่อยคับ


select avg(waterLV),writeDate from waterlevel
where writeDate LIKE '2014-%'
group by SUBSTR(writeDate FROM 6 FOR 2)ชุดคำสั่ง SQL ถ้าจะแปลงให้เป็น Codeigniter จะแปลงยังไงอะคับ ติดตรง groupby แล้วต้อง substr

โพสเมื่อ : 2014-01-08 04:48:20 | 5 ปี , 4 เดือน , 2 สัปดาห์ , 17 ชั่วโมง ผ่านมา
$this->db->select('avg(waterLV),writeDate',false);
$this->db->group_by('DATE_FORMAT(`writeDate`,\'%Y-%m\')');
$q=$this->db->get('waterlevel');

มันจะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของทุกเดือนเลยครับ ถ้าอยากได้ค่าตรงๆ ว่าเดือนใหนใน select ใส่ DATE_FORMAT(`writeDate`,\'%Y-%m\') ได้เลย

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2014-01-09 10:51:21 | 5 ปี , 4 เดือน , 1 สัปดาห์, 6 วัน , 11 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ