จะติดต่อข้อมูล database กับ model อย่างไร


จะติดต่อข้อมูล database กับ model อย่างไร


Model

<?
Class li_model extends CI_Model
{
public function li1()
{
/*error

$sql = "select * from tb_shop ";

$ret = $this->db->query($sql)->result();

return $ret;
*/
}
}
?>
----------------------------------------------------------------------------
Controller

<?
class li extends CI_Controller{
public function index(){


$this->load->model("li_model");

$g = $this->li_model->li1();

echo $g;


}
}
?>

โพสเมื่อ : 2013-11-07 23:55:41 | 5 ปี , 6 เดือน , 2 สัปดาห์ , 5 วัน , 23 ชั่วโมง ผ่านมา
function __construct()
{
parent::__construct();
$this->load->database();
}

function page_get($input=null){
$query=$this->db->get_where('page',array('pid'=>1));
return $query->result_array();
}

ผมทำแบบนี้อ่ะครับ

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2013-11-08 18:15:38 | 5 ปี , 6 เดือน , 2 สัปดาห์ , 5 วัน , 4 ชั่วโมง ผ่านมา

foreach($g as $row);
echo $row->ชื่อฟิลด์;


ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2013-11-15 11:32:45 | 5 ปี , 6 เดือน , 1 สัปดาห์, 5 วัน , 11 ชั่วโมง ผ่านมา

ขอบคุณค่ะ

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2013-11-15 20:19:17 | 5 ปี , 6 เดือน , 1 สัปดาห์, 5 วัน , 2 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ