รัน Controller ซึ่งในนั้นมีการเรียก Model ทำไมมัน Error ใน Host จิง


รัน Controller ซึ่งในนั้นมีการเรียก Model ทำไมมัน Error ใน Host จิง


***(model ชื่อ Math)
<?
class Math extends CI_Model
{
public function no_5(){

return 5;

}
}

?>
----------------------------------------------------------------------
***(controller ชื่อ site)
<?
class site extends CI_Controller
{
public function index(){

$this->load->model("Math");
$r=$this->Math->no_5();
echo $r;

}
}
?>


โพสเมื่อ : 2013-09-29 20:32:45 | 5 ปี , 8 เดือน , 3 วัน , 2 ชั่วโมง ผ่านมา
การตั้งชื่อ model ต้องตั้งว่า ชื่อโมเดลที่ต้องการ_model.php

การเรียกใช้
$this->load->model(' ชื่อโมเดลที่ต้องการ_model');


ชื่อ class ต้องเป็น class ชื่อโมเดลที่ต้องการ_model

<?php
class ชื่อโมเดลที่ต้องการ_model extends CI_Model
{
function __construct()
{
parent::__construct();

}

function no_5()
{
return 5;
}
}

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2013-09-29 22:38:28 | 5 ปี , 8 เดือน , 2 วัน , 23 ชั่วโมง ผ่านมา

ขอบคุณค่ะ จะลองดู

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2013-09-30 20:04:13 | 5 ปี , 8 เดือน , 2 วัน , 2 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ