ถามเรือง Error Number: Line Number: 330 file DB_driver.php มันเกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ


ถามเรือง Error Number: Line Number: 330 file DB_driver.php มันเกิดจากสาเหตุอะไรหรอครับ


run แล้วแสดงอย่างนี้นะครับ CodeIgniter V 2.1.3+ oracle

Error Number:

SELECT * FROM nn

Filename: C:\AppServ\www\Project\system\database\DB_driver.php

Line Number: 330

โพสเมื่อ : 2012-11-20 09:15:24 | 6 ปี , 7 เดือน , 1 สัปดาห์, 1 วัน, 13 ชั่วโมง ผ่านมา
มันแสดงข้อความ Error อะไรบ้างครับ มีรูปภาพให้ดูด้วยจะดีครับ

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2012-11-20 13:48:09 | 6 ปี , 7 เดือน , 1 สัปดาห์, 1 วัน, 9 ชั่วโมง ผ่านมา

ผมหาคำตอบได้แล้ว
เกิดจากที่ผมต่อ database หลายตัวนะครับ แล้วใช้เรียกใช้ใน mode เดียวกันนะครับ ผมไม่ได้ส่งให้ปิดตัว conneted database อีกตัวนะครับ มันเลยหา ตารางที่หาไม่เจอนะครับ

แล้วข้อถามอีกอย่างนะครับว่าถ้าอยากปิดตัว database ต้องใช้คำสั่งอะไรหรอครับ

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2012-11-21 09:44:44 | 6 ปี , 7 เดือน , 1 สัปดาห์, 13 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ