การใช้ query binding ของ codeigniter รับค่า null ได้หรือไม่?


การใช้ query binding ของ codeigniter รับค่า null ได้หรือไม่?


ใครมีวิธีแสดงออกมาดูหรือตรวจสอบอย่างไรบ้างครับ

ตัวอย่าง

public function _get($id)
{
$sql = "
SELECT
jb.job_id,jb.jb_name
FROM
job as jb
WHERE
jb.member_id = ?
";
$r = $this->db->query($sql, array($id));
return $r->result_array();
}

จากโค้ดด้านบนนี้ ถ้าหากว่า "$id มันไม่มี หรือมันเป็นค่าว่าง หรือมันเป็น NULL หรือมันเป็น FALSE"
จะไม่มีข้อมูลอะไรถูก query ออกมาเลย แบบนี้ มีวิธีจัดการอย่างไรครับ

ถ้าต้องการให้มันแสดง "ข้อมูลทั้งหมด" ออกมาแทนเสียเลย

โพสเมื่อ : 2014-09-28 01:32:14 | 4 ปี , 7 เดือน , 3 วัน , 20 ชั่วโมง ผ่านมา

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2014-12-18 09:48:40 | 4 ปี , 4 เดือน , 6 วัน , 12 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ