รับสมัครงาน Senior PHP Developer (Codeigniter) 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 30,000-40,000K


รับสมัครงาน Senior PHP Developer (Codeigniter) 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 30,000-40,000K


#หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ
- วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล
- พัฒนา Web Application ทั้งในส่วนของ Front end และ Back end
- ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล โปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยง รวมถึงปรับปรุงฐานข้อมูล
- วิเคราะห์และออกแบบระบบการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
- ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบที่สามารถตอบโจทย์ของแต่ละโครงการ

#คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในการใช้ Codeigniter Framework มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีผลงาน Online อยู่
- มีความรู้และเขียนภาษา PHP, Python และ Angular, JavaScript, Node.JS ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ใช้งาน MySQL, Mongodb
- พัฒนาเว็บไซต์ตาม UI / UX / Wireframe ที่ได้ออกแบบไว้
- ถ้ามีผลงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ eCommerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจให้ส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัวมา พร้อมผลงาน มาได้ที่ info@atcreative.co.th
ให้ระบุใน Subject ของอีเมลว่า สมัครงานพร้อมระบุตำแหน่งงานและตัวอย่างผลงานที่เคยทำมาด้วยครับ
หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณภาวัต เบอร์โทร. 0 2462 5593 มือถือ. 081-3469014

#Website https://www.atcreative.co.th , https://www.xcommerce.co.th , https://www.smith.in.th

โพสเมื่อ : 2018-08-14 11:35:50 | 4 เดือน , 1 สัปดาห์, 5 วัน , 11 ชั่วโมง ผ่านมา

== ยังไม่มีสมาชิกตอบกระทู้นี้ ==


เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ