ทำไม stylesheet ในหน้า index.php ถึงไม่แสดง


ทำไม stylesheet ในหน้า index.php ถึงไม่แสดง


ภาพ 2 อันนี้คือภาพของ view เดียวกัน แต่เรียก โดนไม่ต้องมี index.php มันมี css เข้ามาได้
แต่พอเพิ่ม /index.php css กลับไม่แสดง ขอความกรุณราด้วยคับ

ภาพที่ไม่ขึ้นภาพที่ขึ้น


โพสเมื่อ : 2016-04-02 16:20:27 | 2 ปี , 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 1 วัน, 21 ชั่วโมง ผ่านมา
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
การเรียก url เปลี่ยนไปครับ
ถ้า base_url = .com/
จะเรียก css ที่ filepath ได้
แต่ถ้า base_url = .com/index.php/
จะเรียก filepath ต้องย้อนกลับไป 1 ระดับโดยเติม ../ เข้าไป

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2016-06-27 16:40:55 | 2 ปี , 5 เดือน , 6 วัน , 21 ชั่วโมง ผ่านมา

มีเทคนิคการเขียนง่ายๆ ครับ
เรียกไฟล์ใช้ base_url()
เรียกลิ้งใช้ site_url()

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2017-01-14 23:44:17 | 1 ปี, 10 เดือน , 1 วัน, 14 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ