ใช้ CI 2.1.3 remove index.php ออกจาก url ไม่ได้คะ


ใช้ CI 2.1.3 remove index.php ออกจาก url ไม่ได้คะ


remove index.php ออกจาก url ไม่ได้คะอยู่ในเครื่องตัวเองไม่มีปัญหา
พออัพขึ้น host (hostgator) ก็มีปัญหาเลยคะ

ขึ้นเออเร่อว่า
404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

ใช้ Ci 2.1.3 ค่ะ และ Url เป็น subdomain ด้วยคะ
แก้มาหลายวิธีแล้วค่ะ รบกวนด้วยนะคะ T T

โพสเมื่อ : 2014-03-11 18:54:45 | 4 ปี , 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 4 วัน , 3 ชั่วโมง ผ่านมา
ขอดู code ในไฟล์ .htaccess หน่อยครับ

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2014-03-11 20:47:24 | 4 ปี , 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 4 วัน , 1 ชั่วโมง ผ่านมา

Options +FollowSymlinks

RewriteEngine on
RewriteCond $1 !^(index\.php|css|images|scripts|upload|robots\.txt)
RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2014-03-12 15:58:37 | 4 ปี , 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 3 วัน , 6 ชั่วโมง ผ่านมา


RewriteEngine On
RewriteCond $1 ^(index\.php|robots\.txt|sitemap\.xml)
RewriteRule ^(.*)$ - [PT,L]
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [PT,L]

ผมใช้ตามนี้ได้ปรกติดีนะครับ

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2014-03-12 23:40:45 | 4 ปี , 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 22 ชั่วโมง ผ่านมา

พอดี เป็น subdomain ด้วยคะ ไม่รู้เกี่ยวกันรึป่าว host ที่ใช้ ของ hostgator
เวลาสร้าง subdomain จะสร้าง folder ให้ใหม่เลยเป็นชื่อเดียวกับ url

เช่น url: aaa.home.com , folder : aaa.home.com อย่างนี้เลยค่ะ
แล้วนำไฟล์ .htaccess ใส่ในfolder นี้เลยคะ แต่ไม่ได้ T.T

ลำดับ : 4 | ตอบเมื่อ : 2014-03-12 23:46:39 | 4 ปี , 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 22 ชั่วโมง ผ่านมา

error แสดง ดังนี้ค่ะ


404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.


ลำดับ : 5 | ตอบเมื่อ : 2014-03-12 23:52:07 | 4 ปี , 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 22 ชั่วโมง ผ่านมา

cgi-bin
error_docs
httpdocs
logs
mysubdomain <==== **
.htaccess

พิมพ์ Url: mysubdomain.domain.com/index.php/news จะใช้งานปกติ
พิมพ์ Url: mysubdomain.domain.com/news จะ error 404 - File or directory not found.

ควรแก้ไขอย่างไรดีคะ

ลำดับ : 6 | ตอบเมื่อ : 2014-03-13 00:40:16 | 4 ปี , 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 21 ชั่วโมง ผ่านมา

ลองเข้าไปแก้ไฟล์ application/config/routes.php
ตรง $route['default_controller'] = "welcome"; <<--- แก้เป็น news ค่ะ

ลำดับ : 7 | ตอบเมื่อ : 2014-05-12 15:05:06 | 4 ปี , 6 เดือน , 2 สัปดาห์ , 5 วัน , 7 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ