เชื่อมต่อ sql server ไม่ได้ค่ะ


เชื่อมต่อ sql server ไม่ได้ค่ะ


ไฟล์ database.php set ข้อมูลตามนี้ค่ะ

$active_group = 'default';
$active_record = TRUE;

$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'root';
$db['default']['password'] = 'p@ssw0rd';
$db['default']['database'] = 'misTPOLY';
$db['default']['dbdriver'] = 'sqlsrv';

$db['default']['dbprefix'] = '';
$db['default']['pconnect'] = TRUE;
$db['default']['db_debug'] = TRUE;
$db['default']['cache_on'] = FALSE;
$db['default']['cachedir'] = '';
$db['default']['char_set'] = 'utf8';
$db['default']['dbcollat'] = 'utf8_general_ci';
$db['default']['swap_pre'] = '';
$db['default']['autoinit'] = TRUE;
$db['default']['stricton'] = FALSE;


ขึ้น error
Fatal error: Call to undefined function sqlsrv_connect() in C:\AppServ\www\ci_database\system\database\drivers\sqlsrv\sqlsrv_driver.php on line 76


โพสเมื่อ : 2014-02-10 16:53:02 | 5 ปี , 3 เดือน , 6 วัน , 7 ชั่วโมง ผ่านมา
appserv ใช้ mysql ไหมครับ

$db['default']['dbdriver'] = 'mysql';

หากใช้ microsoft sql ต้องเช็คที่ตัวนี้

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2014-02-12 11:44:10 | 5 ปี , 3 เดือน , 4 วัน , 12 ชั่วโมง ผ่านมา

Database ใช้ของอะไรอยู่ครับ??
['dbdriver'] The database type. ie: mysql. Currently supported: mysql, mysqli, postgre, odbc, mssql, sqlite, oci8

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2014-03-21 09:49:06 | 5 ปี , 1 เดือน, 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 14 ชั่วโมง ผ่านมา

เพิ่ม extension ใน php.ini ด้วย
extension=php_sqlsrv_54_ts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก apache
extension=php_pdo_sqlsrv_54_ts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก apache
extension=php_sqlsrv_54_nts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก iis
extension=php_pdo_sqlsrv_54_nts.dll <-- php 5.4 นะ สำหรับพวก iis

แล้วก็ลง driver Microsoft SQL Server 2012 Native Client ด้วย เพราะ php จะ connect sql server ตรงๆไม่ได้ต้องมี driver ของ microsoft ด้วย

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2014-03-21 17:31:25 | 5 ปี , 1 เดือน, 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 7 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ