ใครอัพขึ้น host แล้วรันผ่าน database ไม่ผ่าน .. 404 Page Not Found "The page you requested was not


ใครอัพขึ้น host แล้วรันผ่าน database ไม่ผ่าน .. 404 Page Not Found "The page you requested was not


404 Page Not Found

The page you requested was not found.


.... ใครรันบน เซริฟ์จริงผ่านมั้ง .. บอกวีธีเซตค่าหน่อยได้ไหม ... ขอบคุณครับ ^_^

โพสเมื่อ : 2013-11-15 23:43:57 | 5 ปี , 6 เดือน , 1 สัปดาห์, 2 วัน , 16 ชั่วโมง ผ่านมา
5555

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2013-11-19 16:44:40 | 5 ปี , 6 เดือน , 5 วัน , 23 ชั่วโมง ผ่านมา

ก็ไม่รู้สินนะ
55555

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2013-12-03 15:27:14 | 5 ปี , 5 เดือน , 2 สัปดาห์ , 6 วัน ผ่านมา

ไป set ค่า database
ที่อยู่ : myFolder -> application -> config ->database.php
และ
ใช้วางโค้ดนี้
ที่อยู่ : myFolder -> .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond $1 ^(index\.php|robots\.txt|favicon\.ico|css|images|javascript|js|asset)
RewriteRule ^(.*)$ -
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2013-12-04 21:59:55 | 5 ปี , 5 เดือน , 2 สัปดาห์ , 4 วัน , 18 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ