เชื่อมต่อกับ sql server แล้ว ขึ้น blank page


เชื่อมต่อกับ sql server แล้ว ขึ้น blank page


สวัสดีครับ ผมพึ่งเริ่มฝึกใช้ codeigniter แล้วปกติใช้ mysql เป็น database ตลอด แต่โปรเจคนี้โดน require ให้ใช้ sql server มาซึ่งผมเชื่อมต่อไม่เป็นเลย

เบื้องต้นผม ดาวน์โหลด sql server 2012 express มาจากนั้นก็เขียน database ขึ้นมา

จากนั้นผมลองเชื่อมต่อดูด้วยโค้ดนี้

$active_group = 'default';
$active_record = TRUE;

$db['default']['hostname'] = 'localhost';
$db['default']['username'] = 'root';
$db['default']['password'] = '';
$db['default']['database'] = 'DBname';
$db['default']['dbdriver'] = 'mssql';
$db['default']['dbprefix'] = '';
$db['default']['pconnect'] = TRUE;
$db['default']['db_debug'] = TRUE;
$db['default']['cache_on'] = FALSE;
$db['default']['cachedir'] = '';
$db['default']['char_set'] = 'utf8';
$db['default']['dbcollat'] = 'utf8_general_ci';
$db['default']['swap_pre'] = '';
$db['default']['autoinit'] = TRUE;
$db['default']['stricton'] = FALSE;

ผลปรากฎว่าขึ้นหน้าว่างครับ
แล้วจากนั้นลองเปลี่ยน dbdriver เป็น 'sqlsrv' ดู

ผลได้เป็น Error DBdriver.php line 124 ครับ

มีใครพอจะทราบปัญหาแล้ววิธีแก้ไขบ้างไหมครับ

โพสเมื่อ : 2013-10-10 11:19:00 | 5 ปี , 7 เดือน , 2 สัปดาห์ , 3 วัน , 12 ชั่วโมง ผ่านมา

== ยังไม่มีสมาชิกตอบกระทู้นี้ ==


เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ