ปัญหา mod rewrite ใน host จริง


ปัญหา mod rewrite ใน host จริง


ทำอย่างไรดีค่ะ ถ้าเราอยากตัด index.php รันในโฮสต์ จริง

โพสเมื่อ : 2013-09-21 18:26:19 | 5 ปี , 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 1 วัน, 22 ชั่วโมง ผ่านมา
สร้างไฟล์ชื่อ .htaccess ใว้ใน public_html/

RewriteEngine On
RewriteCond $1 ^(robots\.txt|sitemap\.xml|favicon\.ico|assets|captcha)
RewriteRule ^(.*)$ -
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1
ใน application/config/config.php
ตัวแปร $config['index_page']='index.php'; แก้เป็น $config['index_page']='';

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2013-09-21 19:23:35 | 5 ปี , 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 1 วัน, 21 ชั่วโมง ผ่านมา

สร้างไฟล์ชื่อ .htaccess ใว้ใน public_html/
<blockquote>
RewriteEngine On
RewriteCond $1 ^(robots\.txt|sitemap\.xml|favicon\.ico|assets|captcha)
RewriteRule ^(.*)$ -
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1
</blockquote>ใน application/config/config.php
ตัวแปร $config['index_page']='index.php'; แก้เป็น $config['index_page']='';

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2013-09-24 19:53:20 | 5 ปี , 8 เดือน , 5 วัน , 21 ชั่วโมง ผ่านมา

ขอบคุณค่ะ

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2013-09-29 20:21:34 | 5 ปี , 8 เดือน , 20 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ