ช่วยด้วยครับ codeigniter เชื่อมต่อ ฐานข้อมูลไม่ได้ error line 104


ช่วยด้วยครับ codeigniter เชื่อมต่อ ฐานข้อมูลไม่ได้ error line 104


พอดีบริษัทผมใช้ pyrocms (CMS codeigniter)

พอคนเข้า ซักประมาณ 800 คนมันขึ้น

A Database Error Occurred

Unable to connect to your database server using the provided settings.

Filename: /var/www/html/libraries/MX/Loader.php

Line Number: 104

มัน error ในส่วนตัวของ cms อะครับ ส่วนนี้อะครับ T-T

/** Load a module helper **/
public function helper($helper) {

if (is_array($helper)) return $this->helpers($helper);

if (isset($this->_ci_helpers[$helper])) return;

list($path, $_helper) = Modules::find($helper.'_helper', $this->_module, 'helpers/');

if ($path === FALSE) return parent::helper($helper);

Modules::load_file($_helper, $path);
$this->_ci_helpers[$_helper] = TRUE;
}

ใครเคยมีประสพการณ์ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับหรือไม่ก็พอจะมีวิธีทางตรวจเช็คไม๊ว่าเป็นที่เว็บผมหรือว่า sever ลูกค้า
พอดีผมสงสัยว่า
ถ้าเป็นตัว CI ถ้าผมเปิด cache_on TRUE จะทำให้ sever ทำงานเบาขึ้นหรือหนักขึ้นครับ
ส่วนนี่เป็นส่วน config database.php ครับ

$db['live']['hostname'] = 'localhost';
$db['live']['username'] = 'username';
$db['live']['password'] = 'password';
$db['live']['database'] = 'database';
$db['live']['dbdriver'] = 'mysql';
$db['live']['dbprefix'] = '';
$db['live']['stricton'] = TRUE;
$db['live']['active_r'] = TRUE;
$db['live']['pconnect'] = TRUE;
$db['live']['db_debug'] = TRUE;
$db['live']['cache_on'] = FALSE;
$db['live']['cachedir'] = '';
$db['live']['char_set'] = 'utf8';
$db['live']['dbcollat'] = 'utf8_unicode_ci';
$db['live']['port'] = 3306;

โพสเมื่อ : 2013-03-14 22:25:17 | 6 ปี , 1 เดือน, 4 วัน , 11 ชั่วโมง ผ่านมา

== ยังไม่มีสมาชิกตอบกระทู้นี้ ==


เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ