ทำ web เสร็จ เอาขึ้น host ของ hostinger.inth และ ใช้งานไม่ได้


ทำ web เสร็จ เอาขึ้น host ของ hostinger.inth และ ใช้งานไม่ได้


ทำ web เสร็จ เอาขึ้น host ของ hostinger.inth และ ใช้งานไม่ได้

ไม่สามารถเรียก controller ได้

ผมลองแก้ไข .htaccess ใน root แล้ว มี error ดังนี้
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at support@hostinger.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.
แก้ไขยังไง

หรือว่าควรจะเปลี่ยน host ถ้าเปลี่ยน host ควรใช้ Host ตัวไหนดีที่ เมื่อ upload code ขึ้นไปแล้ว สามารถ run ได้เหมือนกับที่ run ใน localhost

โพสเมื่อ : 2018-01-17 11:28:57 | 8 เดือน , 3 สัปดาห์ , 5 วัน , 3 ชั่วโมง ผ่านมา
ขอบคุณคับบ

<a href="http://www.s4p4.com/gclubslot/" title="Gclub slot">Gclub slot</a>
<a href="http://www.s4p4.com/goldenslot/" title="Golden slot">Golden slot</a>
<a href="http://www.s4p4.com/goldclubslot/" title="Goldclub slot">Goldclub slot</a>

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2018-01-29 16:33:29 | 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 6 วัน , 22 ชั่วโมง ผ่านมา

Gclub slot
Goldenslot
Goldclub slot

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2018-01-29 16:33:39 | 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 6 วัน , 22 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ