รันผ่าน localhost แต่ติดปัญหานี้ครับ


รันผ่าน localhost แต่ติดปัญหานี้ครับ


พอดีเพิ่งติดตั้งและทำตามคู่มือ รันผ่าน localhost แต่ติดปัญหานี้ครับ


http://localhost:8080/index.php/blog

แสดงผลแบบนี้ครับ
HTTP/404
The requested URL alias for /index.php/blog is not defined.

ไม่ทราบว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไร
ขอบคุณครับ


ผมทำตามคู่มือของลิงค์นี้ที่บอกไว้ มาถึงก็ติดปัญหาเลย
http://codeigniter.in.th/user_guide/general/controllers.html
โพสเมื่อ : 2015-07-22 13:33:48 | 3 ปี , 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 5 วัน , 3 ชั่วโมง ผ่านมา
ชื่อพาทหายไปหรือป่าวครับ http://localhost:8080/......../index.php/blog

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2015-07-23 10:07:36 | 3 ปี , 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 4 วัน , 7 ชั่วโมง ผ่านมา

ไม่มี path เข้า Folder ของตัวโปรแกรม
ลองใส่ชื่อ Folder ก่อน index.php ดูคับ

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2015-07-24 21:53:05 | 3 ปี , 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 2 วัน , 19 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ