รันผ่าน localhost แต่ติดปัญหานี้ครับ


รันผ่าน localhost แต่ติดปัญหานี้ครับ


พอดีเพิ่งติดตั้งและทำตามคู่มือ รันผ่าน localhost แต่ติดปัญหานี้ครับ


http://localhost:8080/index.php/blog

แสดงผลแบบนี้ครับ
HTTP/404
The requested URL alias for /index.php/blog is not defined.

ไม่ทราบว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไร
ขอบคุณครับ


ผมทำตามคู่มือของลิงค์นี้ที่บอกไว้ มาถึงก็ติดปัญหาเลย
http://codeigniter.in.th/user_guide/general/controllers.html
โพสเมื่อ : 2015-07-22 13:33:48 | 2 ปี , 8 เดือน , 2 สัปดาห์ , 2 วัน , 4 ชั่วโมง ผ่านมา
ชื่อพาทหายไปหรือป่าวครับ http://localhost:8080/......../index.php/blog

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2015-07-23 10:07:36 | 2 ปี , 8 เดือน , 2 สัปดาห์ , 1 วัน, 8 ชั่วโมง ผ่านมา

ไม่มี path เข้า Folder ของตัวโปรแกรม
ลองใส่ชื่อ Folder ก่อน index.php ดูคับ

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2015-07-24 21:53:05 | 2 ปี , 8 เดือน , 1 สัปดาห์, 6 วัน , 20 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ