ดึงค่า cookie มาแสดงโดยใช้ ajax


ดึงค่า cookie มาแสดงโดยใช้ ajax


จะเก็บ cookie โดยดึงข้อมูลมาจาก database เลยใช้ ajax ไปดึงข้อมูลมา แต่เวลาที่ส่งค่ากลับมา ไม่มีการส่งกลับมาที่ ajax ที่ไปดึงข้อมูลมาเลย

ภาพที่ 1 function.js


ภาพที่ 2 controllers
รบกวนแนะนำวิธีการนำค่าที่ได้ส่งกลับมาได้ไหมคะ

โพสเมื่อ : 2019-07-20 23:14:02 | 3 เดือน , 1 สัปดาห์, 18 ชั่วโมง ผ่านมา
Provides payday loans up to $1,000, which customers can pull down the next business day. <a href=http://www.usaloansreviews.com/>usaloansreviews.com</a>
They also put forward brokered installment loans up to $2,400, a savings program and access to uninhibited pecuniary tools.

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2019-07-23 04:57:00 | 3 เดือน , 5 วัน , 13 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ