นำเว็บขึ้น host แล้ว er แบบนี้คับ Wrong parameter count for session_set_cookie_params()


นำเว็บขึ้น host แล้ว er แบบนี้คับ Wrong parameter count for session_set_cookie_params()


รันทดสอบ localhost ใน appServ ปกติดี แต่เมื่อนำขึ้นเซิพ ก็มีขึ้น error แบบนี้คับ

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Wrong parameter count for session_set_cookie_params()

Filename: Session/Session.php

Line Number: 294

โพสเมื่อ : 2016-03-01 14:02:30 | 2 ปี , 2 สัปดาห์ , 22 ชั่วโมง ผ่านมา
แก้ไขได้แล้วครับ

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2016-03-03 08:37:34 | 2 ปี , 1 สัปดาห์, 6 วัน , 3 ชั่วโมง ผ่านมา

แก้ไขยังไงครับ

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2016-03-22 15:03:20 | 1 ปี, 11 เดือน , 3 สัปดาห์ , 21 ชั่วโมง ผ่านมา

แก้ไขยังไงครับ

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2016-03-22 15:03:20 | 1 ปี, 11 เดือน , 3 สัปดาห์ , 21 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ