เราจะเรียกใช้ hook ในแบบ function ได้ไหมครับ


เราจะเรียกใช้ hook ในแบบ function ได้ไหมครับ


ตัวอย่าง code hook

public function body(){

$controller=$this->CI->router->class;
$method=$this->CI->router->method;

if($controller=="project"){

return "<body onLoad=\"view_product()\">";

}else{

return "<body>";

}


}


แล้วก็ไปเรียกใช้ body() ที่ไฟล์ header ใน view แบบนี้ได้ไหมครับ

โพสเมื่อ : 2014-01-28 15:33:05 | 5 ปี , 3 เดือน , 2 สัปดาห์ , 5 วัน , 6 ชั่วโมง ผ่านมา

== ยังไม่มีสมาชิกตอบกระทู้นี้ ==


เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ