สอบถามเรื่อง Email class ครับ


สอบถามเรื่อง Email class ครับ


ดูกำลังศึกษา Ci ได้ซักพักแล้วติดปัญหาเกี่ยวกับ libraries 'Email'

ผมลองดูคู่มือเกี่ยว Email class หลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไม มันไม่ส่ง text เข้า mail ซักก็ที

ผมลอง print_debugger ดูแล้ว มันแสดงแบบนิตลอด

Unable to open a socket to Sendmail. Please check settings.
Unable to send email using PHP Sendmail. Your server might not be configured to send mail using this method

วานผู้รู้ช่วนแนะแนวทางหน่อยครับ

โพสเมื่อ : 2013-11-24 22:49:20 | 5 ปี , 5 เดือน , 3 สัปดาห์ , 6 วัน , 22 ชั่วโมง ผ่านมา
ลืมให้ดู code ทีเขียนครับ

$this->load->library('email');
$this->email->from('your@example.com', 'Your Name');
$this->email->to($this->input->post('email'));
$this->email->subject('Email Test');
$this->email->message('Testing the email class.');
$this->email->send();

ลำดับ : 1 | ตอบเมื่อ : 2013-11-24 22:50:47 | 5 ปี , 5 เดือน , 3 สัปดาห์ , 6 วัน , 22 ชั่วโมง ผ่านมา

$config = Array(
'protocol' => 'sendmail',
'mailpath' => 'C:\xampp\sendmail\sendmail.exe',
);
$this->load->library('email',$config);
$this->email->from('demo@gmail.com', 'demo demo');
$this->email->to($_email);
$this->email->subject('Demo Subject');
$this->email->message('Demo message');
$this->email->send();
------------------------------------------------------
ใช้ gmail ในการช่วยส่งนะครับ ของผมใช้ xampp ในการส่ง

ลำดับ : 2 | ตอบเมื่อ : 2013-11-25 10:33:22 | 5 ปี , 5 เดือน , 3 สัปดาห์ , 6 วัน , 11 ชั่วโมง ผ่านมา

ขอบคุณครับ

ลำดับ : 3 | ตอบเมื่อ : 2013-11-28 22:10:04 | 5 ปี , 5 เดือน , 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 23 ชั่วโมง ผ่านมา

ผมจะลองเอาไปปรับดู ^ ^

ลำดับ : 4 | ตอบเมื่อ : 2013-11-28 22:11:37 | 5 ปี , 5 เดือน , 3 สัปดาห์ , 2 วัน , 23 ชั่วโมง ผ่านมา
เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ