รบกวนถามเรื่อง calendar หน่อยค่ะ


รบกวนถามเรื่อง calendar หน่อยค่ะ


จะทำ ปฎิทินค่ะแต่ next, prev ไม่ขึ้นเลย แล้วก็ปรบแต่ง ปฏิทินไม่ได้ด้วยค่ะ สาเหตุเกิดจากอะไรค่ะ

model
// function mycal

$this -> $conf = array(
'start_day' => 'monday',
'month_type' => 'short',
'day_type' =>'short',
'show_next_prev' => true,
'next_prev_url' => base_url().'myCalendar/display_cal'
);

$this->$conf['template'] = '
{table_open}{/table_open}

{heading_row_start}{/heading_row_start}

{heading_previous_cell}<<{/heading_previous_cell}
{heading_title_cell}{heading}{/heading_title_cell}
{heading_next_cell}>>{/heading_next_cell}

{heading_row_end}{/heading_row_end}

{week_row_start}{/week_row_start}
{week_day_cell}{week_day}{/week_day_cell}
{week_row_end}{/week_row_end}

{cal_row_start}{/cal_row_start}
{cal_cell_start}{/cal_cell_start}

{cal_cell_content}
{day}
{content}
{/cal_cell_content}

{cal_cell_content_today}
{day}
{content}
{/cal_cell_content_today}

{cal_cell_no_content}{day}{/cal_cell_no_content}
{cal_cell_no_content_today}{day}{/cal_cell_no_content_today}

{cal_cell_blank} {/cal_cell_blank}

{cal_cell_end}{/cal_cell_end}
{cal_row_end}{/cal_row_end}

{table_close}{/table_close}';

}


//function generate($year,$month)

$this->load->library('calendar', $this->conf);
$cal_data = array(
1 =>'foo'

);
return $this->calendar->generate($year,$month,$cal_data);

}


controller
// function __construct() {
parent::__construct();
}
// function display_cal($year = NULL, $month = NULL)
$this->load->model('mycal');
$data['calendar'] = $this->mycal->generate($year,$month);
$this-> load -> view('myCalendar_page',$data);

}
}


v

โพสเมื่อ : 2012-11-03 01:06:04 | 6 ปี , 9 เดือน , 3 ชั่วโมง ผ่านมา

== ยังไม่มีสมาชิกตอบกระทู้นี้ ==


เข้าสู่ระบบ
คงสถานะการเข้าระบบ